close
تبلیغات در اینترنت
طالع بینی مصری


طالع بینی مصری


متولدين حمل (فروردين)

متولدين اين ماه عموماً داراي قدي متوسط – چهره‎اي لاغر – نگاه بلند – چشم سرمه‎اي – گربه‎اي يا ميشي هستند. از آنجايي كه متولدين فروردين در معرض ميدان مغناطيسي نسبتاً ضعيف قرار دارند، رشد ملكات و صفات نيك در آنها در حد ميانه بوده و اينان در برخورد با مسائل و مشكلات زندگي، عكس‎العمل ضعيف از خود نشان مي‎دهند. اينان در برخورد با افراد، اغلب شيوه بي‏طرقي و بي‎تفاوتي را در پيش مي‎گيرند. از نظر پيشرفت در زندگي اجتماعي، در موقعيت متوسط و بعضاً ضعيف قرار دارند .

متولدين اين ماه از لحاظ خانوادگي و به خصوص ازدواج و همسريابي، نياز به دقت زياد دارند. زيرا اين افراد براي رسيدن به تعادل در زندگي، لازم است همسران خود را از متولدين برجي كه خصوصيات كاملاً متضاد با آنان دارند، انتخاب نمايند. به طور مثال، خوب است كه اين افراد با متولدين برج سرطان ازدواج نمايند .

متولدين اين ماه از لحاظ فكري و رواني، در موضع نه چندان قوي قرار دارند و اين براي آنان يك حسن به شما مي‎آيد. زيرا اين افراد به علت اين كه كمتر خود را درگير مسائل فكري و رواني مي‎كنند، از يك زندگي آرام و عمر نسبتاً طولاني برخوردار مي‎شوند. اين افراد اغلب نقش وكيل فاميل و خويشان را دارند و در امورات مختلف ممكن است مورد مشورت آنان قرار بگيرند .

متولدين برج حمل اغلب از صحرا و مرتع زارها خوششان مي‎آيد و مايلند در مناطق خلوت و دور افتاده زندگي كنند .

هر چه تاريخ تولد متولدين اين ماه به پايان فروردين ماه نزديك شود، از صفات منفي آنها كاسته شده و به سمت اعتدال نزديك مي‎شوند .

از مشخات ديگر متولدين اين ماه، به خصوص از دهم فروردين به بعد، پيش‎بيي فعاليتهاي تجاري و اقتصادي و زندگي خانوادگي متنوع است. اين افراد از نظر فكري بي ثبات اما ميل به تعادل دارند. افراد متولد بيستم فروردين ماه به بعد، اغلب داراي طبعي متغير – آتشين مزاج – ستيزه‎جو – كم جوش و تنگ نظر مي‎باشند. اينان در امور كاري و شغلي، سخت‎گير و وسواسي بوده و با اين همه افرادي خوش شانس و كم و بيش موفق هستند .

متولدين دهه سوم اين ماه اغلب افرادي سالم، با طول عمر زياد هستند. اينان از لحاط فكري در موقعيت خوبي قرار دارند و در امور شغلي و اقتصادي، به پيشرفتهاي خوبي دست مي‎يابند. محل سكونت اين افراد اغلب ثابت، اما شغل متحرك و متفاوت دارند. اينان از لحاظ اجتماعي افرادي خوش برخورد، صميمي و مردمدار هستند. گرچه اين افراد اغلب اهل گذشت هستند، اما اگر كدورتي عامل قطع رابطه آنان با دوستان و خويشان گردد، كمتر ممكن است براي آشتي پيش قدم شوند .

متولدين اين ماه اغلب از نظر خانوادگي، تنوع طلب، خوشرو و با گذشت هستند. فرزندان اين افراد اغلب سركش و ستيزه‎جو هستند، اما از نظر اجتماعي رفتار سالمي دارند .

به طور كلي متولدين اين ماه افرادي ميانه‎رو، طبيعت دوست، احساساتي و اغلب متغير بوده و با اين وجود افرادي موفق مي‎باشند .

مشاغل اين افراد اغلب وكالت – قضاوت – رويگري – قصابي – چوپاني – صيادي – جاسوسي – خلاف كار و غيره مي‎باشد .

============================================================================

 

متولدين ثور (ارديبهشت)

متولدين اي ماه اغلب داراي قدي متوسط، چهره‎اي مايل به چهارگوش، موهاي پرپشت، چشمان سياه و ابروان پر هستند. اين افراد داراي احساساتي تند بوده و در مقابل عوامل بيروني، واكنش تند و سريع نشان مي‎دهند و به همان سرعت نيز آرام مي‎گيرند. اين افراد اغلب عصبي مزاج بوده داراي خلق متغير هستند و به راحتي در كارها و تصميمات خود، تغيير موضع مي‎دهند .

متولدين اين ماه از لحاظ خانوادگي رفتاري گرم و محبت‎آميز دارند و به خوص نسبت به پدر و مادر احساس مسئوليت مي‎كنند. اين افراد در دوستي ثابت قدم بوده اما شراكت آنان در امور اقتصادي سودبخش نخواهد بود .

زنان متولد اين ماه اغلب دستخوش دلهره و اضطرابي ناشناخته هستند و گاه عكس‎العمل بيمارگونه از خود نشان مي‎دهند. با اين همه مادران خوبي براي فرزندانشان مي‎باشند. همچنان از نظر عاطفي، همسرن خوبي خواهند بود. اينان اغلب افرادي منظم، كاردان، با سليقه و شيك پوش هستند. اين افراد اغلب داراي زمينه هنري در رشته‎هاي شعر و ادبيات و موسيقي هستند .

متولدين دهه دوم اين ماه، عموماً زندگي متعادلي خواهند داشت و اغلب در هر كاري موفق مي‎باشند. اينان داراي قدي ميانه تا بلند بوده، صورتي سبز و نسبتاً گرد و چشم و ابرويي تيره دارند. اين افراد عموماً صميمي – خوش برخورد – ميد به موازين اجتماعي – داراي موقعيت خانوادگي خوب و از افراط و تفريط پرهيز مي‎كنند .

متولدين دهه سوم اين ماه، افرادي متعادل – ميانه‎رو – داراي زندگي نسبتاً موفق – علاقمند به سير و سفر و علاقمند به زيبايي‎هاي طبيعت – تمايل به هنر از جمله موسيقي، نقاشي، ادبيات و غيره دارند. اين افراد از نظر فيزيكي افرادي خوش چهره با قدي متوسط بوده و از زيبايي متعارفي برخوردار مي‎باشند. اينان از لحاظ رواني اغلب متعادل، افرادي خوش برخورد – متواضع – اصلاح طلب – از نظر خانوادگي و اجتماعي عموماً موفق و همسراني خوب و بعضاً ايده‎آل خواهند بود .

=================================================================================================

 

متولدين جوزا (خرداد)

متولدين اين ماه، به خصوص متولدين دهه اول اين ماه، عموماً افرادي سخت كوش – با اراده – داراي پشتكار – در امور اقتصادي و خانوادگي كم و بيش موفق – اغلب دمدمي مزاج – بي‎ثبات در تصميم‎گيري مي‎باشند. از لحاظ فيزيكي افرادي سالم، داراي استخوان‎بندي محكم، چهره‎اي خوب، داراي چشماني روشن و پوستي نسبتاً تيره هستند .

متولدين اين دهه اغلب ميانه‎رو – در افكار و ايده‎هاي شخصي خود متعصب – خوش شانس – خوش برخورد – در زندگي زناشويي موفق – تا حدي منزوي – با عمري متوسط و عاقبت به خير، خواهند بود. ازدواج يا شراكت اين افراد با متولدين فروردين ماه توصيه مي‎شود .

اين افراد از لحاظ اقتصادي فعال، داراي مشاغل متحرك، سير و سفر از لحاظ زندگي و مسكن غير ثابت و اغلب مهاجر مي‎باشند. اينان افرادي تندخو – تندرو – سخت‎گير – علاقمند به طبيعت وزيبايي – احساساتي و متغير – و اغلب در رشته‎هاي مختلف هنري فعاليت دارند. اينان اغلب افرادي ولخرج – از نظر خانوادگي عاطفي و احساساتي بوده و بعضاً طالب تعدد زوج مي‎باشند .

متولدين دهه دوم اين ماه طالع سعد دارند و در سرنوشت آنها مال و ثروت ديده مي‎شود. صنعت دامداري  مواد غذايي موافق طبع آنها بوده و اينان اغلب طالب زندگي در طبيعت و روستاها هستند. اين افراد از لحاظ خانوادگي مسئوليت‎پذير بوده به اداب و رسوم پايبند مي‎باشند. اينان افرادي شهرت طلب و شهوت پرست بوده در اجراي نيات و خواسته‎هاي خود، كم و بيش موفق مي‎باشند .

اين افراد به علت شنت‎رايي و كهنه پرستي، گاه با شكست مواجه مي‎شوند. زيرا با هر پديده نويي مخالف مي‎باشند. با اين وجود اغلب اين افراد عاقبت به خير بوده و در زندگي با شانس و موقعيت‎ها خوبي مواجه مي‎شوند. اينان عموماً افرادي عاطفي و خانواده دوست و رفيق باز بوده به طبيعت، كوه و دشت، سبزيهاي خوراكي، و رنگ سبز علاقمند مي‎باشند. اين افراد بيشتر به شغل‎هاي پر دردسر روي مي‎آورند. آنان از لحاظ جسمي و روحي و همين طور موقعيت اجتماعي و اقتصادي، وضعي متوسط دارند. اگر چه بعضاً شانس و موقعيت‎هاي خوي به دست مي‎آورند. آنها در برخورد با افراد ميانه‎رو تا حدي جدي مي‎باشند و از مديريت نسبتاً خوبي در خانواده برخوردار هستند. عموماً مرگ و ميز فاميل، تأثير عميقي بر روحيه آنان مي‎گذارد .

متولدين دهه سوم اين ماه، افرادي خوشرو – حراف – داراي طبعي بلند – بزرگ منش – عصبي مزاج – تندخو – افراطي – علاقمند به كشاورزي و دامداري و صنعت وابسته به امور عمراني و ساختماني – معماري – مهندسي – جاده‎سازي و سدسازي – پيمانكار و شاغل در امور بازرگاني – ديپلمات و زرگر و صراف و آهنگر و ... اغلب در شغل خود متخصص و كارآمد مي‎باشند .

اين افراد عموماً در زندگي خانوادگي و زناشويي موفق، داراي همسر و فرزنداني خوب – از نظر مالي و اقتصادي اغلب داراي شرايطي متوسط – در رفع مشكلات توانا – در رسيدن به خواسته‎ها با تلاش فردي موفق – عموماً داراي مشاغل آزاد و سيار – بعضاً گرفتار يك بيماري مزمن و پايا – علاقمند به سفرهاي اقتصادي و سياحتي – باهوش – زرنگ و زيرك – مردمدار – در معاشرت با افراد، دمدمي مزاج – در عين حال افرادي صميمي و صادق و رك‎گو هستند .

زنان متولد اين ماه اغلب عصبي و تندخو – گاه منطقي و گاهي عاطفي و احساساتي – گاه اجتماعي و گاه نجوش و منزوي – زماني عاشق طبيعت و زيبايي و زماني ديگر بي‎توجه به آن – بعضاً در زندگي زناشويي و خانوادگي ناموفق – داراي افكار و آرزوهاي دست نيافتني – در عين حال اغلب در اداره زندگي خود موفق مي‎باشند .

=====================================================================================

 

متولدين سرطان (تير)

متولدين دهه اول اين ماه طالعي نيك دارند و در زندگي اجتماعي و اتصادي و خانوادگي موفق هستند. اغلب شخصيت‎هاي ديني و اجتماعي، از متولدين اين دهه مي‎باشند، اين افراد داراي هوش و ذكاوت – تحمل خوب – پرانرژي – درونگرا – داراي افكاري ثابت – عموماً داراي شهرت و موفقيت اجتماعي مي‎باشند. مشاغل موافق با اينان: فعاليت‎هاي دريايي – صيادي و قايق‎راني – سدسازي – آب و آب‎ياري – عمراني – امور عام المنفعه – مشاغل سيار و آزاد و ... مي‎باشد .

متولدين دهه دوم اين ماه، افرادي حساس – ناپايدار – تأثيرپذير – دو شخصيتي 0 دمدمي مزاج – متعصب و پايبند به تعهدات اجتماعي و اقتصادي و خانوادگي – به علت عدم ثبات رواني، از برخورد صحيح با مشكلات ناتوان، اما در مشكلات ديگران توانا و مشاور و مددكار مي‎باشند. اين افراد مريداني صادق – دوستاني وفادار – طالب طبيعت و سير و سفر – و اغلب داراي عمري طولاني خواهند بود .

متولدين دهه سوم اين ماه، افرادي اجتماعي – فعال – شجاع – مغرور – سخت‎گير – جدي – داراي نظم و انضباط – پايبند سنت‎ها – مخالف نوآوري – داراي شخصيت غريزي و تمايلات جسماني – در برخورد خشن و تندخو- با محيط اطراف ناسازگار – ماجراجو – قدرت طلب – متكي به نيروي جسماني – در امور خانوادگي سركش – بعضاً در زندگي زناشويي ناموفق و مواجه با شكست – اهل سير و سفر و ....

مشاغل مورد علاقه متولدين اين دهه از ماه سرطان اغلب گوناگون بوده و از ساختمان سازي تا تخصص‎هاي علمي و مهندسي و غيره است. گاه تنوع شغلي و زندگي اين افراد تا حد خانه به دوشي پيش مي‎رود .

======================================================================================

 

متولدين اسد (مرداد)

متولدين اين ماه به طور كلي از لحاظ جسمي و روح از بالاترين امتياز برخوردار مي‎باشند. در اين افراد صفات منفي يا مثبت در حداكثر قرار گرفته و شخصيت اين افرائ به گونه‎اي است كه در هر بعد تربيت و تشويق شوند به نهايت آن خواهند رسيد .

اينان از نظر فييكي افرادي قوي – تنومند – بلندقد – اغلب چشم و ارو مشكي مي‎باشند. چنانچه اين افراد مسير زندگي در جريان امور احساسي و عاطفي قرار بگيرند، هنرمند – شاعر – نقاش – هنرپيشه – مجسمه‎ساز – نويسنده و بازيگر موفقي خواهند شد.چنانچه در امور نظامي گري تربيت شوند، سراداران و فرماندهاني موفق و دلير خواهند شد. چنانچه در سياست تربيت شوند، سياستمداراني قابل و زبردست خواهند شد. در هر حال اين افراد در هر زمينه‎اي كه آموزش ببينند، در آن زمينه به تحصص و توفيقات بالايي دست مي‎يابند .

متولدين دهه اول اين ماه اغلب تندرو و افراطي – حراف – در امور اقتصادي عموماً موفق – در زندگي زناشويي گاه مواجه با مشكل – داراي خصلت‎هاي خوب – راستگو و درستكار – مشاور در امور خانوادگي – بعضاً مصلحين و قاضياني خوب – اغلب داراي مشاغل آزاد – به علت صادق بودن، ناموفق در امور مالي و اقتصادي – در امور خانوادگي منصف و وفادار – با تقوا – اغلب داراي وجهه اجتماعي خوب – داراي شخصيت مثبت – حل و فصل كننده اختلافات خانوادگي – خيرخواه – خوشرو با چهره‎اي شاد – در مواجهه با مشكلات صبور – شريكي قابل اعتماد – مقيد به خانواده و فاميل دوست – در تربيت فرزندان اغلب موفق – داراي طبعي بذله‎گو – گاه جاه طلب – عموماً در پست‎هاي مديريت در پست‎هاي مديريت و سرپرستي موفق و ...

متولدين دهه دوم اين ماه داراي صفات خوب – اغلب داراي رشد و تكامل معنوي – داراي سلامت طبيعي – داراي عمري نه چندان زياد – در امور اقتصادي و اجتماعي و خانوادگي نه چندان موفق – داراي شخصيتي مطلوب – در پاسخ به خشم، خشمگين در پاسخ به محبت، خوشرو و مهربان – اغلب عاقل و هوشمند – سخاوتمند – داراي طبعي لطيف و علاقمند به امور فرهنگي و هنري – بعضاً شاعر – نويسنده – هنرپيشه و مشاغل مرتبط با اينها – داراي حس زيباشناسي و هنري – بي توجه به ماديات – طالب زندگي سالم و شاد و ....

متولدين دهه سوم اين ماه اغلب داراي تناسب اندام و تعادل جسماني – در برخورد با مسائل واقع‎بين – در مواجهه با ناملايمات اغلب داراي عكس‎العملي متعارف – در مسائل خانوادگي و مشكلات مربوط به آن تا حد امكان با گذشت و صبور – علاقمند به طبيعت – كوه و دشت و صحرا – علاقمند به زندگي طبيعي و اغذيه طبيعي – اغلب داراي خانواده‎اي پر اولاد – عموماً در تلاش و كوشش – ذاتاً مخالف با سكون و بطالت – افرادي پويا و متغير – علاقمند به سير و سفر – عموماً داراي مشاغلي متنوع .

متولدين اين دهه از ماه اسد، اغلب داراي رشد مغزي و جمجمه بزرگ مي‎باشند. اينان داراي حافظه‎اي خوب، در امور محاسباتي موفق – در امور اجتماعي و اقتصادي متفكر – در صورت سياستمدار بودن گرايش به ديكتاتوري – داراي استعداد مديريت خانوادگي و مصلحت‎گرا مي‎باشد .

=================================================================================================

 

متولدين سنبله (شهريور)

متولدين اين ماه به طور كلي افرادي خوش شانس – خوش برخورد – اهل صفا و صميميت – اغلب داراي صفات خوب و پسنديده – در دوستي پايدار – پايبند به قول و قرار – صادق و راستگو – خيرخواه – جذاب نيك سيرت – در امور شغلي و اجتماعي اغلب موفق و ....

متولدين دهه اول اين ماه اغلب داراي روحيه‎اي خشن – سخت‎گير – پرحرف – جدي – ستيزه‎جو – كم تحمل و بد اخلاق – در امور اقتصادي نسبتاً موفق – در مديريت و سرپرستي كم و بيش موفق – بعضاً خسيس و تنگ نظر – در امور اجتماعي فعال – در برخورد با افراد جدي‎تر از خود عقب نشيني مي‎كنند. به محض احساس ضرر، از شراكت يا دوستي صرفنظر مي‎كنند .

اين افراد داراي فضايلي نسبتاً خوب – طالب صلح و آرامش – علاقمند به امور هنري – در امور اقتصادي محدود – داراي يك شغل يا يك تخصص – بيشتر طالب كارهاي سبك و كم زحمت و پر فايده – عموماً متخصص در امور خريد و فروش – اغلب تاجر – دلال – كارمند – واسطه و غيره – افرادي مقلد – سريع التأثير – بعضاً داراي نيروي فوق طبيعي و تله‎پاتي و قدرت هيپنوتيزم – داراي استعداد پيش‎بيني و پيشگويي – ارائه دهنده راه‎حل‎هاي خوب در مسائل پيچيده – عموماً حدس آنها در امورات مختلف و بعضاً‌ در امور سياسي و اقتصادي صحيح و درست – در حل مسائل خانوادگي توانا – داراي قدرت تطبيق با هر شرايط و محيط – از نظر عاطفي ضعيف‎اند،زيرا در تصميم‎گيريهايشان عاطفه نقشي ندارد .

متولدين دهه دوم اين ماه اغلب افراطي – تندرو – پرخاشگر – بعضاً داراي شخصيتي جدي – قاطع – سخت‎گير – حراف – داراي جمجمه‎اي بزرگ – پيشاني قوي – بسيار حساس – داراي حافظه‎اي قوي – اغلب افرادي منطقي – باهوش – سريع‎الانتقال – حاضر جواب – عموماً‌آشنا به مسائلي فني و تكنيكي – منظم در زندگي – مشاور در امور خانوادگي – در حل مشكلات توانا – از نظر اقتصادي خودكفا – در مسائل عاطفي فاقد جذابيت و انعطاف – اغلب رياضا دانان، حسابدارها و كساني كه به هر طريق با حساب و حسابرسي و غيره در ارتباط باشند، از اين گروه مي‎باشند .

متولدين دهه سوم اين ماه اغلب زود رنج – داراي عكس‎العمل سريع – نسبت به آينده كم اعتماد و به همين دليل، بي علاقه به معاشرت – داراي نوعي احساس نگراني دروني و ناشناخته كه اغلب تا پايان عمر آنها را ترك نمي‎كند. اين افراد عموماً فعال و پركار و مشكل پسند هستند. به راحتي اقناع نمي‏شوند – در زندگي خانوادگي اغلب منفي‎گرا هستند – در امور اجتماعي محتاط و گاه ترسو هستند. اينان افرادي خودمتكي بوده و شراكت برايشان خوب نيست. اين افراد اغلب تندرو بوده و براي رسيدن به هدف خود دست به هر كاري مي‎زنند. از لحاظ شغلي بعضاً با بيگانگان فعاليت مي‎كنند و اغلب به موازين سنتي و ملي وابستگي ندارند. اين افراد بعضاً پايبند اخلاق نبوده و به مال و ثروت اهميت زيادي مي‎دهند. اغلب سياستمداران و ديپلمات‎ها از اين گروه مي‎باشند .

==============================================================================================================

 

متولدين ميزان (مهر)

متولدين دهه اول اين ماه افرادي معتدل – باهوش – مردم دوست – بخشنده و هنردوست هستند. اين افراد از لحاظ جسماني داراي تناسب اندام – چهره‎اي سفيد و مايل به گندمگون و چشم سياه هستند. از نظر شغلي اغلب اين افراد دانشمند – متخصص – سياستمدار – نويسنده – مصلح اجتماعي و شاغل در رشته‎هاي هنري مي‎باشند. اينان علاقمند به طبيعت بوده از نظر خانوادگي افراد متعادل – خوش برورد و پاكدل هستند .

متولدين اين دهه اغلب داراي مشخصات ارثي و ژنتيكي بوده و شباهت زيادي به پدربزرگها و مادربزرگها و .... دارند. اغلب اين افراد درون‎گرا – فاميل دوست – طرفدار ازدواج‎هاي فاميلي و زندگي جمعي هستند. در امور شلي نيز اغلب طالب كار جمعي مي‎باشند. اين افراد گاه دچار اشتباهات و مشكلاتي مي‎شوند، اما اغلب قادر به رفع و حل و فصل آنها خواهند بود. بعضاً با رفتار غير ارادي در امور اقتصادي و گاه سياسي، دچار اشتباهاتي مي‎شوند، اما اغلب به اشتباه خودپي برده و به آن اعتراف مي‎كنند .

متولدين دهه دوم اين ماه از لحاظ رفتار و كردار افراطي بوده و داراي عدم ثبات مي‎باشند. اين افراد اغلب حساس و عصبي – داراي عكس‎العمل تند نسبت به ناملايمات – در ارتباط عاطفي متغير – در مقابل محبت، محبت افراطي و در مقابل نامهرباني، سخت نامهربان – از نظر اقتصادي كم و بيش موفق – مشكل پسند – در زندگي خانوادگي اغلب منضبط و پرخاشجو و ايرادگر – در امور اجتماعي و سياسي، افرادي ستيزه‎جو – در درگيريها جسور – حق طلب – اهل مجادله و بحث و گفتگو – كنجكاو و پيگير در مسائل و بالاخره بر اين باورند كه بايستي خوبي را با خوبي و بدي را با بدي پاسخ داد .

متولدين دهه سوم اين ماه از لحاظ فيزيكي متفاوت بوده برخي داراي اندامي متناسب – قدي متوسط – استخوان درشت – و گاه چاق هستند. برخي ديگر لاغر و ضعيف و داراي اندامي نامناسب بوده و برخي ديگر زيبا و خوش اندام مي‎باشند. متولدين اين دهه از ماه از لحاظ رواني متعادل – طالب سكون آرامش – داراي زندگي متعارف – نسبت به مسائل ديگران بي تفاوت – در مسائل خانوادگي ناصح ديگران – از نظر زندگي زناشويي خوش شانس و راضي – از نظر شغلي طالب مشاغل كم دردسر – در زمينه تخصصي دقيق و سمج – در زندگي اجتماعي افرادي سازگار – صلح طلب و مردمدار – پرهيز از هرگونه ريسك و خطر – از لحاظ ظاهر نسبتاً خوش پوش و آراسته – خوش برخورد – آرام و باثبات – تا حدي شكاك – متكي به يافته‎ها و تجارب شخص – اهل بحث و مجادله – طالب در امور اجتماعي اغلب طرفدار مكاتب مختلف – در امور اجرايي و بازرسي و تفتيش موفق – در تجارت عموماً ناموفق – دراي تنوع در افكار – زماني عجول و زماي ديگر صبور و منطقي – فعال و بعضاً تنوع طلب در شغل – در زندگي زناشويي اغلب موفق – برخي گرفتار اضطراب و تشويش – بيشتر داراي خصوصيات ارثي و ژنتيكي – در صورت داشتن تربيت ديني و عرفاني، موقعيت خوبي به دست خواهند آورد. همساز با هر موقعيت – شريك و همكار خوب – اما نه چندان مثمر ثمر – از نظر اجتماعي فعال و گروه‎گر است .

=============================================================================================

 

متولدين عقرب (آبان)

متولدين اين ماه اغلب افرادي با ادب و انديشه – هنرمند و هنرشناس – سخاوتمند – مردم دوست – سخن سنج و خوش برخورد – خوش گذران – داراي روحيه مثبت – اهل معاشرت – خوش بين – داراي انديشه‎اي باز – از نظر شغلي استعداد پست وزيري – مديريت – رياست – رهبري – سياست و ... را دارند. از لحاظ زندگي مشترك و خانوادگي – افردي واقع بين – مثبت انديش و در ايجاد و برقراري آرامش در خانواده و تربيت فرزندان موفق – از لحاظ اقتصادي نيز كم و بيش وفق و داراي موقعيت مالي خوب. در امور اجتماعي افرادي مثبت و خيرخواه – در امور سياسي موفق – عموماً طالب مشاغلي هسند كه در ارتباط با رفاه عمومي و آسايش ديگران باشد .

متولدين دهه اول اين ماه از لحاظ فيزيكي داراي اندام قوي با استخوانهاي درشت – از لحاظ رواني اغلب متزلزل و مضطرب – ستيزه‎جو – نكته سنج – متفكر – در امور خانوادگي سخت‎گير – داراي خصوصيات ارثي – حراف – در قضاوت منصف – ار لحاظ روحيه متعادل – طالب زندگي جمعي و خانوادگي – درامور اقتصادي علاقمند به كار جمعي – عموماً داراي شغل متنوع – افرادي خون گرم – خوش بين – گاه تندخو . عصبي مزاج – افرادي پرانرژي و فعال – كنجكاو و پرسشگر – از نظر مالي و اقتصاد متوسط – در زندگي و فعال – كنجكار و پرسشگر – از نظر مالي و اقتصادي متوسط – در زندگي خانوادگي عموماً موفق – افرادي قابل احترام، اما نه چندان قابل اعتماد – از لحاظ شغلي در گروه مشاوران، مديران، سياستمداران، محققين، اساتيد دانشگاه، خبرنگاران، روزنامه‎نگاران، نقاشان، خطاطان، مهندسين، متخصصين علمي، مجسمه سازان، صاحبان هنرهاي دستي و .... قرار مي‎گيرند .

متولدين دهه دوم اين ماه افرادي متعادل – عموماً داراي فضايلي نيك – افرادي خوش شانس – خوش برخورد – اهل معاشرت – در امور شغلي و اقتصادي موفق – از نظر خانوادگي داراي همسري خوب با مشكلات محدود – در رفع مشكلات توانا – تا حدي داراي خصوصيات ارثي – خانواده دوست و علاقمند به زندگي جمعي – عموماً دنباله‎رو مشاغل سنتي و خانوادگي – افراي مصلحت‎گرا – اهل بحث و مجادله، به خصوص در امور خانوادگي – در دوستي وفادار – در شراكت قابل اعتماد – افرادي فعال – مديري خوب در وضعيت بحراني – حراف – گاه متعصب و جنگ طلب – طالب مشاغل پر دردسر – عدم ثبات شغلي – داراي رفاه نسبي – خوش فكر و خوش بين – عموماً طالب سرنوشت – در زدواج خوش شانس و داراي مشكلاتكم خانوادگي – در امور خانواده محتاسط و ملاحظه كار – عموماً در هر شرايطي احساس خوشبختي مي‎كند. در شرايط عادي افرادي صبور، ولي در مواقع بحراني اغلب تصميمات عجولانه مي‎گيرند .

مشاغل مناسب براي اين افراد، فعاليت سياسي – مشاوره‎اي محقق و ارزياب – فعالي در صنعت كشاورزي و دامداري – امور تربيتي و ....

متولدين دهه سوم اين ماه افرادي نسبتاً سالم و متعادل – عموماً پرخور و پر اشتها – احساساتي و پرهيجان – از لحاظ فيزيكي اغلب چاق و قوي – علاقمند به مهمني و سورچراني – اهل معاشرت با افراد خوش گذران – در دوستي پايدار – اغلب بي مسئوليت – عموماً‌تابع هواس نفس- از بحث و جدل گريزان – عموماً جزو طبقه متوسط – خوش برخورد – بذله‎گو – عموماً داراي صفات و گاه مشاغل موروثي – ميانه‎رو و محافظه كار – عموماً داراي چند شغل و چند تخصص – گرايش به تمايلات جنسي  و جسماني – پرهيز در برخورد با مشكلات، اما توانان در حل آنها – حراف اما منطقي – عموماً در انتخاي همسر و حتي خريد اشياء و لوازم، سخت‎گير و بد سليقه – طرفدار ثبات شغلي و ثبات زندگي – از لحاظ مالي داراي رفاه نسبي – در امور خانوادگي دورانديش و مصحلت بين – اينان اگر از توجه و دقت خود بهره بگيرند، در اغلب مور موفق خواهند بود .

اين افراد اغلب شاغل در امور ساختماني سازي – صنايع دستي و كارهاي دستي – مشاغل سياسي – در گروه كارگزاران – قاضيان – مصلحين جامعه و .... مي‎باشند .

=============================================================================================

 

متولدين قوس (آذر)

متولدين اين ماه به طور كلي افرادي حساس و داراي حس پيشگويي يا بيش حسي از آينده هستند. اين افراد داراي توانايي‎هاي جسمي و روحي خوبي بوده و تحمل آنها در مقابل سختي‎ها و مشكلات زياد است اين افراد اغلب استعداد كشف و شهود دارند و به پديده‎ها و عواملي دسترسي پيدا مي‎كنند كه در شرايط عادي ميسر نيست .

متولدين دهه اول اين ماه اغلب شخصيت پيچيده‎اي دارند و در برخورد با مسائل واكنش يكسان ندارند. اينان افرادي متفكر – مرموز – متغير – علاقمند به مشاغل فني و سخت – اغلب داراي تخصص و تبحر در شغل خود – در امور خانوادگي و زناشويي، افرادي درون گرا و عزلت طلب – بعضاً افرادي خودخور – تودار – بي اعتماد به ديگران – رازنگهدار – از لحاظ جسماني اغلب داراي خصوصيات ارثي – عموماً تابع غريزه طبيعي و جنسي – برخوردار از سلامت جسم و رشد طبيعي – از نظر اجتماعي و اقتصادي منفعت طلب – از لحاظ خانوادگي افرادي موفق و تا حدي خودبين -  پايبند به موازين اجتماعي – موفق در امور اقتصادي – همكار و شريكي خوب – افرادي فعال – معاشرتي – كمي خسيس – گاه تندخو – عموماً در پي تلاش مادي و مالي – منطق گرا – مقاوم – در مقابل سختي‎ها داراي صبر و تحمل – در امور تحصيلي داراي استعداد خوب – اغلب افرادي خوش برخورد – خوش معاشرت – علاقمند به كارهاي فكري و معنوي – طالب حمايت از محرومين و مظلومين – اغلب علاقمند به فعاليت‎هاي هنري و ادبي – طبيعت دوست و زيبا سند – عموماً در زندگي راضي و خوشبخت – سخاوتمند – شجاع و قوي – اغلب اهل تدريس و تحصيل و تحقيق – بيشتر علاقمند به علوم فطري .

متولدين اين دهه از نظر شغلي اغلب نويسنده – شاعر – استاد دانشگاه – واعظ – فيلسوف – صاحبان شركتهاي خصوصي و توليدي – صاحبان مشاغل آزاد – مشاغل خدماتي و ... مي‎باشند .

متولدين دهه دوم اين ماه عموماً تابع شرايط زماني و مكاني بوده در مقابله با مسائل و مشكلات عكس‎العملي متفاوت دارند – گاه چنان متغير هستند كه ممكن است هر روز تصميماتي متفاوت از تصميمات روز قبل بگيرند. اين افراد در امور مالي و خانوادگي نسبتاً‌موفق هستند. عموماً افرادي محتاط – محافظه كار – گاه داراي ايده‎ها و افكار خحوب – افرادي خانواده دوست – همكار، همسر، پدر و مادري خوب – عموماً تميز و آراسته – بعضاً شلخته – كم حرف و سخن سنج هستند. اين افراد حساس – درون‎گرا – گاه عصبي مزاج – داراي رفتاري افراطي در غم و شادي – از نظر خانوادگي مثبت و علاقمند به خانواده – افرادي 1رتلاش و زخمتكش – در امور فني و تكنيكي متبحر – همكار و شريكي خهوب – اندكي خسيس و تنگ نظر – افرادي قانه و گريزان از تشريقفات – داراي ظاهري آرام اما باطني ناآرام – بعضاً داراي ميل دروني براي اذيت و آزار ديگران – بيشتر حراف هستند تا اهل عمل – عموماً دهن بين – از نظر اقتصادي كم و بيش موفق – اغلب در دوستي ثابت قدم – بعضاً پرطاقت و پرخوصله – در امور خانوادگي اغلب خوش شانس و بعضاً گرفتار مشكلات – در امور شغلي ناپايدار – اغلب كارها را نيمه كاره رها مي‎كنند و ممكن است بارها با شكست شغلي مواجه شوند. اما به خوبي از آن خواهند گذشت. اينان اغلب افرادي صميمي و با محبت هستند .

مشاغل موافق با متولدين اين دهه، مشاغل خدماتي – شراكتي – كارمندي – صنايع دستي – مهندسي – ابتكار و اختراع – معماري – صنعت دامداري و كشاورزي – فعاليت در امور سياسي و ... 
مي‎باشد .

متولدين دهه سوم اين ماهع از نظر جسمي و روحي، افرادي قوي، داراي طول عمر – عمق نگر – داراي اراده‎اي قوي – در امور فكري، فلسفي و اجتماعي، اغلب موفق – داراي طبعي خوش در برخورد و معاشرت – همسري خوب و با احساس و منطقي – در رسيدن به اهداف كوشا – همكار و شريكي خوب صادق و درستكار – در دوسي وفادار – داراي قدرت ابتكار – داراي روحيه مقاوم – داراي حس پيش‎بيني و پيش‎گيري از خطر – اغلب شكاك 0- داراي روحيه تهاجمي – پرسشگر و تيزبين – به دليل حساسيت و كنجكاوي، اغلب گرفتار مشكلات – بعضاً نا اميد، نگران و ترسو – در امور اقتصادي نه چندان موفق – اغلب درون‎گرا و منزوي – افرادي محتاط، مطيع و سر به راه .

مشاغل متولدين اين دهه اغلب، مشاغل پليسي – قضايي – مديريت – سياستمدار – برنامه‎نويس – كارگزار – رياست – وكالت و ... مي‎باشد .

===================================================================================================

 

متولدين جدي (دي)

متولدين دهه اول اين ماه افرادي مقاوم – با ثبات – كمي مغرور – با اعتماد به نفس – داراي قدرت اراده صميمي – خوش برخورد – با محبت و با گذشت – شجاع – پرحرف – اهل بحث و تحقيق – از نظر خانوادگي همسر دوست و خانواده دوست – طالب رفاه خانواده – مشاوري خوب به هنگام تصميم‎گيري يا گرفتاري – از نظر عاطفي متعادل – مقاوم در مقابل مشكلات و كمبودها – عموماً داراي موفقيت شغلي – اغلب داراي تخصص و ابتكار – داراي استعداد و حافظه‎اي خوب – صادق و درستكار – در دوستي وفادار – در رسيدن به اهداف جدي و كوشا – در امور خانوادگي و زناشويي موفق و گاه بدشناس – در تعليم و تربيت فرزندان اغلب موفق – عموماً آماده مبارزه با مشكلات – در امور اجتماعي موفق – مقاوم در مقابل بيماريها – داراي طول عمر – اهل تفكر و انديشه و سنجش – همسري خوب – اهل معاشرت – شريك و همكار خوب – دوستدار زندگي آرام و بي دردسر – داراي ظاهري آرام و دروني ناآرام – پركار – پرانرژي – گاه عجول و داراي عكس‎العمل فوري – داراي نوعي غرور و خودبيني – خوددار مقابل تميلات نفساني – دوست طلب – شريكي قابل اعتماد – اغلب شوخ طبع و بذله‎گو – بيشتر متكي به تجربيات شخصي – در امور شغلي و اقتصادي نسبتاً موفق – علاقمند به مشاغل خدماتي – عموماً افرادي خوش فكر  و مورد احترام – سرگرمي اغلب اين افراد مطالعه و مسافرت است .

متولدين دهه دوم اين ماه عموماً افرادي خوش شانس – خوشبين – خوش برخورد – داراي رفتاري متعادل – داراي عمري كم و بيش طولاني – سخاوتمند – صبور و با ثبات – طالب نظم و انضباط – از نظر ظاهري آراسته و خوش پوش – از نظر خانوادگي منطقي و داراي اخلاقي خوب – نسبت به خانواده، دوستان و آشنايان تا حدي متعصب – در انتخاب دوست محتاط – علاقمند به طبيعت و سير و سفر – شريك، همسر و همكاري خوب – طالب نورآوري و ابتكار – در دوستي پايدار – از نظر جسمي و روحي مقاوم – افرادي قدرشناس داراي استقلال رأي و تعيين كننده خط و مشي زندگي خود – بعضاً درون گرا – داراي اعتماد به نفس – دوستدار مشاغل فكري- بعضاً داراي استعداد هنري و ادبي – بعضاً مبتكر و مخترع در مشاغل دستي و صنعتي -  افرائي صادق و راستگو – عموماً دست و دلباز و بعضاً خسيس – اغلب به فكر رفاه و آسايش خانواده – داراي سلامت فكر و اخلاق در بين افراد خانواده – عموماً در امور تحصيل و ازدواج، خوش شانس – در اموز شغلي گاه گرفتار شكست شده اما به زودي آن را جبران مي‎كنند. در عشق و دوستي و شراكت پايدار – بعضاً در برخورد با مسائل سخت، منفعل شده و ممكن است قهر، طلاق، به هم زدن شراكت، پرخاشگري و رفتار غير منطقي از خود نشان دهند. به طور كلي تا زماني طولاني شخصيتي پايدار دارند و فقط گاه متغير مي‎گردند .

مشاغل موافق متولدين ماه، سرمايه‎گذاري – شركت داري – مشاغل عليم – فني و تخصصي – امور فلسفي – مديريت – نظامي گري – رهبري و .... مي‎باشند .

متولدين دهه سوم اين ماه افرادي خوش برخورد – خوش زبان – اهل معاشرت – عموماً داراي نظم و انضباط – داراي اراده‎اي خوب و اعتماد به نفس – شجاع و بخشنده – اغلب دو شخصيتي – در شخصيت دوم، اغلب تندخو – ستيزه‎جو – عجول – گاه داراي رفتار هيستريكي – در حالت اول افرادي مؤدب و معاشرتي – اهل منطق – داراي افكاري مثبت – علاقمند به امور ادبي و هنري – بعضاً هنرمند – از نظر اقتصادي عموماً موفق – در امور خانوادگي و زناشويي، پراحساس و با مسئوليت – داراي سلامت حجسمي و روحي – عموماً داراي عمر طولاني – اغلب در مواجهه با مشكلات، شجاع و مقاوم – بعضاً عاطفي و احساساتي – زمكاني شوخ و بذله‎گو و اجتماعي و گاه خموش و منزوي – از نظر شغلي محافظه كار و پنهان كار – از نظر مسكوني، اغلب در حال تغيير و جابه‎جايي – عموماً هعلاقمند به پول و سرمايه‎داري – بعضاً خسيس – عموماً معاشرتي و طالب بودن در جمع – گاه راغب به تنهايي – عموماً ياور همسر و فرزندان – اغلب خموش پوش و خوش خوراك و طالب تفريحات – بعضاً علاقمند به طبيعت و طالب سير و سفر – از نظر اجتماعي خوش نام، صميمي و قابل اعتماد – بعضاً مشاوري خوب براي خانواده، دوستان و همكاران – بعضاً طرفدار تز دروغ مصلح آميز .

مشاغل ممناسب براي اين افراد، فعاليت سياسي – فعاليت تبليغي – فعاليت اجتماعي و رفاهي – امور سرمايه‎گذاري – تشكل‏هاي سياسي و اجتماعي – شاغل در مراكز رفاهي و عام‎المنفعه و ....

===================================================================================================

 

 متولدين دلو (بهمن)

متولدين دهه اول اين ماه، عموماً تندرو – ستيزه‎گر و بعضاً عكس‎العملي ناشناخته دارند. جايي كه مي‎بايستي عصباني شوند، ساكت مي‎مانند و در وقت سكوت، ممكن است واكنش غير عادي نشان دهند. اين افرائ در تربيت فرزندان كوشا – از نظر خودي بداخلاق، ولي از نظر ديگران خوش اخلاق جلوه مي‎كنند. اينان سخاوتمند – با گذشت – مذهبي – پاي‎بند به احكام و مباني اخلاقي خانواده – عموماً داراي ثبات شغلي و شخصيتي – بعضاً داراي مصونيبت ذاتي نسبت به بيماريها – داراي طول عمر – در مقابله با خطرات نوعي غانرژي و قدرت در خود احساس مي‎كنند، اما با اين حال تحمل آنها در مواجهه با مشكلات و در مواقع بحراني محدود مي‎باشد. اين افراد گاه دچار افسردگي و اضطراب مي‎شوند – در شرايط مناسب و هدايت درست، فضايل انساني عالي در آنها تثويت و شكوفا مي‎شود- اين افراد عموماً پرتلاش و زحمتكش هستند – اينان سرپرستان خوبي براي همسر و فرزندان خود مي‎باشند – اغلب علاقمند به طبيعت و سير و سفر هستند – اينان طرفدار ثبات شغلي – علاقمند به زندگي جمعي و پذيرش مسئوليت‎هاي سنگين مي‎باشند .

اين افرائ عموماً از نوعي تعصب قومي و فاميلي برخوردار مي‎باشند. چنانچه شكست بزرگي بر آنها تحميل شود، بدترين جنبه شخصيتي آنان ظاهر مي‎شود – متولدين اين دهه عموماً كنجكاو – تيزبين – تا حدي سهل انگار – اهل سرفه جويي و پس‎انداز – اماده انجام هر كار – بعضاً چند شغلي – عموماً داراي روحيه‎اي شاد و امديوار – افرادي مردم‎دار – كمتر دهن‎بين و تلقين‎پذير – گاه تك رو و يكدنده – اغلب افرائي قابل اعتماد و امانتدار – بعضاً طرفدار دروغ مصلحت‎آميز – در عين اجتماعي بودن، گاه طالب تنهايي و انزوا طلب – عموماً د رحل مشكلات خود و خانواده موفق .

مشاغل موافق متولدين اين دهه عموماً مديريت در امور شغلي و اداري – صنعت كشاورزي و دامداري – وكالت – مشاور امور مالي – نمايندگي – واسطه‎گي و غيره مي‎باشد .

متولدين دهه دوم اين ماه عموماً زود رنج – احساساتي – در امور خانوادگي خوش اخلاق و داراي مديريت خوب – گاه مدمدمي مزاج و لجباز – عموماً كم حرفل – اغلب بد گمان – در قضاوت عجول – افرادي وطن‎پرست و در مواقع جنگ، كارساز – بعضاً ظاهربين و تلقين‎پذير – نفع طلب – باهوش و زيرك – در خانواده داراي رفتاري شغلي و اقتصادي فعال – در اغلب امور محتاط – در كار خريد و فروش موفق – در امور اجتماعي فعال، اما غير ثابت – واكنش آنها در مقابله با مسائل و مشكلات كند، اما در وقت لزوم تند و افراطي – ذاتاً افرادي خوددار و تودار – از لحاظ عاطفي متغير – بعضاً داراي افكار و ايده‎هاي خوب، اما در اجراي آنها كمتر موفق .

مشاغل موافق براي اين افراد، نظامي‎گري – پليسي – تجارت خارجي – امور سياسي – امور مالي و دفتر – حسابداري  و حسابرسي و .... مي‎باشد .

متولدين دهه سوم اين ماه از نظر روحي و جسمي مقاوم – داراي خصلت‏هاي وراثتي – در ظاهر آرام و صبور و با حوصله، در باطن نا آرام و متلاطم، خودخور و تودار – عموماً گوشه‎گير – مختاط و گريزان از نوآوري – مصلحت انديش – در امور خانوادگي با حس مسئوليت و داراي رفتار منطقي – فردي عاطفي و متعصب – اهل معاشرت و دوستي، اما بيشتر در چارچوب خانوادگي و فاميلي – پرتلاش و پرانرژي اما زود خسته مي‎شوند – زود منفعل و زود آرام مي‎شوند – به دليل داشتن طالعع خوب، عموماً به اهداف و خواسته‎هاي خود مي‎رسند – اغلب در امور ماي و اقتصادي، استعداد خوبي از خود نشان مي‏دهند – داراي افكار و انديشه‎هاي خوبي هستند، اما بيشتر در چارچوب تئوري مي‎مانند و كمتر به آنها عمل مي‎كنند – اين افراد عموماً طالب نظم و انضباط بوده، اهل كار و فعاليت و اميدوار به آينده مي‎باشند – در امور خانوادگي نيز صبر و حوصله خوبي از خود نشان مي‏دهند – قدرت همسويي و تطبيق با هر شرايط را دارند – اغلب در جايي كه منافع آنان ايجاب كند، افكار و عقيده خود را تغيير مي‏دهند – عموماً به پوشش ظاهري، خوراك و پاكيزگي محل زندگي خود اهميت مي‎دهند – در جمع خانواده افرادي صميمي و با محبت هستند – معمولاً در مسائل خانوادگي اهل شور و مشورت هستند – عموماً طالب ثبات شغلي بوده ولي گاه تغيير شغل مي‎دهند – اين افراد عموماً پايبند آداب و رسوم گذشته بود و از لحاظ اقتصادي موقعيتي متوسط دارند – اينان به مهماني و تفريح علاقمند بوده گاه حراف و دهن بين هستند – عموماً نوعي حس خودبيني و شهوت پرستي در آنها ديده مي‎شود – اغلب اهل معاشرت با هر قشري هستند – بعضاً ظاهري جذاب دارند – اينان اهل دروغ مصلحت‎آميز بوده و مشاور خوبي براي دوستان و نزديكان مي‎باشند – اين افراد به طبيعت و زيبايي‎هاي آن علاقمند بوده اهل سير و سفر هستند – از صفات خوب آنان شوخ طبعي و بذله‎گويي است – اين افراد عموماً مهربان – بخشنده – داراي قوه تشخيص خوب – خود متكي – واقع بين – بعضاً داراي رفتاري ايماني و عرفتي – طرفدار محرومين و مظلومين هستند .

مشاغل مناسب براي اينان: امور سياسي – روحاني – مربي‎گري – امور مالي و اقتصاد – امور نظامي و اطلاعاتي – كارمند دفتري – امورات مذهبي – كار در مراكز خيريه و .... مي‎باشد .

========================================================================================================

 

 متولدين حوت (اسفند)

متولدين دهه اول اين ماه، داراي روحيه‎اي متعادل – خوشرو – خوش برخورد – از مشاغل سخت گريزان – تا حدي راحت طلب – از نظر اقتصادي نسبتاً موفق و تابع شرايط روز – عموماً به خورد و خوراك و لباس اهميت زيادي مي‎دهند – تا زماني كه منافع آنان در خر نيفتد، در دوستي و شراكت پايدار – عموماً اجتماعي و معاشرتي – بعضاً درون‎گرا – از نظر خانوادگي دلسوز  مهربان، اما متعصب – مسئول و توجيه‎گر افراد خانواده – از نظر اقتصادي متوسط – گاه خسيس و تنگ نظر – از لحاظ شغلي، اغلب متخصص و متبحر در كار – از لحاظ روحي مرگ اعضاء خانواده و فاميل، تأثير  عميق و پايداري روي آنان خواهد داشت – از نظر خانوادگي و اجتماعي فعال و طالب دخالت در امور – اهل آموختن و دانستن – برخي طالب سبيعت و تفريح و برخي طالب مطالعه و تحقيق – متولدين اين دهه اغلب به علوم انساني، ادبيات و هنر علاقمند مي‎باشند – اينان داراي مقاومت جمي و روحي خوبي در مقابل بيماريها هستند. واكنش‎هاي آنها ر مقابله با مشكلات سخت افراطي بوده اما در مواقع ديگر متعادل مي‎باشند – اين افراد اغلب از هوش و ذكاوت خوبي براي از ميدان به در كردن رقبا و همكاران دارند و همچنين اهل زد و بند و سازش نيز مي‎باشند .

مشاغل مناسب براي متولدين اين دهه: امور تجارت – خدمات – خريد و فروش – بنگاه‎داري – شراكت – مديريت – رياست – مشاغل – انضباطي – مشاغل سياسي – مشاغل نظامي و ... مي‎باشد .

متولدين دهه دوم اين ماه عموماً از نظر شخيصتي غير ثابت، اهل مصالحه و سازش و گذشت – معاشري خوب براي شركاء و همكاران – نگران از فقر و بي پولي – در تامين معاش خانواده موفق – مشاوري خوب براي افراد خانواده و همسر – معاشرتي و اجتماعي – ذاتاً درون‎گرا – از نظر عاطفي، رفتار خوبي با همسر و اعضاء خانواده دارند، اما تسلط و مديريت خوبي ندارند – اينان فاميل دوست – گاه وابسته به پدر و مادر – بعضاً دهن بين و تحريك‎پذير – اهل دوستي و رفاقت مشروط – بعضاً طالب تنوع شغلي – عموماً علاقمند به سير و سفر – طالب نوآوري و ابتكار – از لحاظ ظاهر آراسته و خوش لباس – موفقيت اقتصادي آنان اغلب زاييده شانس و اقبال آنهاست، نه تلاش و تدبير – اين افراد اغلب به خاطر گرفتن تصميمات عجولانه، گرفتار برخي مشكلات مي‎شوند .

مشاغل مناسب براي متولدين اين دهه، مشاغل خدماتي – امور تجاري – خريد و فروش – بنگاه داري – زمينه‎هاي تبليغاتي و هنري – واسطه‎گري و .... مي‎باشد .

متولدين دهه سوم اين ماه افرادي مقاوم – سخت‎كوش – حلال مشكلات خود – اغلب داراي افكاري سازنده و مبتكر – اهل بحث و مجادله – پرحرف – اغلب داراي اطلاعات عمومي خوب – علاقمند به تحصيل و دانش – بعضاً داراي سبك و ابتكار در شغل خود – عموماً طالب نظم و انضباط – طالب پاكيزگي – از لحاظ اجتماعي فعال، صبور و پرحوصله هستند اما در بحران‎هاي بزرگ، رفتار انفعالي از خود نشان مي‏دهند – از لحاظ خانوادگي افرادي موفق و دوست و يار همسر و اعضاء خانواده – مهمترين سرگرمي اغلب اين افراد كتاب و مطالعه است – عموماً به زبان خارجي علاقمند مي‎باشند – عموماً در هر شغلي موفق هستند – اين افراد تابع قانون و مقررات بوده اغلب طرفدار منطق مي‎باشند – اينان افرادي آرامش طلب – خوش گذران – در دوستي قابل اعتماد – شراكت و همكاري با آنان مثمر ثمر – اهل تفكر و تفحص – در تصميم‎گيري صبور، اما به محض تصميم اقدام به عمل مي‎كنند – در صورت عصبانيت، واكنش تند از خود نشان مي‎دهند – در امور خانوادگي داراي جاذبه و احترام هستند ولي از نظر همسرانشان جدي و خشك به نظر مي‎رسند – اغلب مشاور و وكيل خانواده و فاميل خود هستند – در امور اقتصادي عموماً از هوش و دقت خوبي برخوردار هستند – در امور اقتصادي عموماً از هوش و دقت خوبي برخوردار هستند – اما بعضاً ولخرج و دست و دل باز هستند – به دليل وسوساس و دقت زياد، به ريسك اقتصادي دست نمي‎زنند – بيشتر طالب كارهاي بزرگ هستند – طالع اين افراد ميانه است، اما افرادي خوش شانس و مورد احترام هستند .

 

مشاغل موافق اين افرائ عموماً معماري – ساختمان سازي – نقشه برداري – امور دكوراسيون و تزئينات – امور فرهنگي – هنري – اجتماعي و ... مي‎باشد .

بخش نظرات برای پاسخ به سوالات و یا اظهار نظرات و حمایت های شما در مورد مطلب جاری است.
پس به همین دلیل ازتون ممنون میشیم که سوالات غیرمرتبط با این مطلب را در انجمن های سایت مطرح کنید . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .

شما نیز نظری برای این مطلب ارسال نمایید:


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی